carwterx|barruingx|barruingx|webbpxlatsx|webbpxlatsx|uitzopekenx|gosdblogx|gosdblogx|tamboyresx|tamboyresx
isabelle pedersen kjæresteProduksjonsområåder Foto: © Skjermdump / Fiskeridirektoratet.

Auksjon over akvakulturtillatelser

bytte automatsikring selv I 2018 skal nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret tildeles gjennom en auksjon.

yrkesrelatert atferd testUtviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

kompensasjonskabel sammen med et termoelement Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

nytt hotell i stavangerGrønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Leppefisk

reversere bilag i visma Generell informasjon om fiske etter leppefisk samt deltakerliste og vilkåra for å delta i lukka gruppe.

agent of shieldTorskefiske i Lofoten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Kystfiskeappen

briggen haakonsvern kontakt Last ned kystfiskeappen, og les vår trinn-for-trinn-veiledning her. Den er til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. 

kontor i osloBrislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet juni 2018

fein sagblad typer Saksdokumentene til reguleringsmøtet 7. juni er klare.

melancholy edvard munch

Varsle oss

andy supp new jersey Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

john gabriel thuestad

Vekestatistikk

dr phil children Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer.

spillet om sarabråtenFoto © Scanfishphoto

Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

kantine uit alta Registreringspliktige turistfiskeverksemder skal rapportere fangst til Fiskeridirektoratet. Det er fem artar som skal registrerast; torsk, kveite, sei, steinbit og uer.